4. Endoskopowe badanie połykania (FEES). Część 1. Próby czynnościowe bez pokarmów.