5. Połykanie pokarmów testowych o różnych konsystencjach.