Już dostępny:

Instruktaż wykonania przesiewowego testu połykania GUSS.

 

  

 

Film instruktażowy o bezpiecznym karmieniu

 

Filmy edukacyjne z endoskopowego badania połykania (FEES)

 

1. Dlaczego ważna jest pozycja głowy podczas karmienia.

Film prezentuje połykanie papkowatego pokarmu testowego u pacjentki po udarze mózgu. Z powodu zespołu zaniedbywania ma ona tendencję do obrotu głowy na prawo. Podczas obrotu w prawo widać asymetrię tylnej ściany gardła w tym przypadku niezwiązaną z niedowładem ale z pozycją głowy.  Podczas połykania w tej pozycji dochodzi do intradeglutacyjnej penetracji, dodatkowo porcja 5ml papki połykana jest na trzy raty. Po korekcji ustawienia głowy w dalszej części badania połykanie przebiega prawidłowo, nie obserwuje się penetracji pokarmu do krtani.

Pacjentka może bezpiecznie otrzymywać doustnie pokarm o konsystencji papkowatej pod warunkiem stałej kontroli ustawienia głowy. Ponieważ pacjentka ma zespół zaniedbywania i nie jest w stanie sama korygować postawy, kontrolę ustawienia głowy musi zapewnić opiekun.

 


 

2. Dlaczego ważna jest konsystencja? Zagęszczanie płynów.

U wielu chorych koniecznym elemetem terapii dysfagii jest adaptacja pokarmów. Jedną z jej form jest zagęszczanie płynów, które u wielu chorych redukuje lub eliminuje ryzyko aspiracji podczas picia płynów.

Film prezentuje połykanie płynu niezagęszczonego i zagęszczonego u osoby po udarze mózgu. Endoskopowo stwierdza się niedowład lewej (na ekranie po prawej stronie) połowy krtani i opóźnienie odruchu połykania. Płyn niezagęszczony spływa do krtani z dużą prędkością i penetruje do krtani przed wyzwoleniem odruchu połykania - leaking predeglutacyjny z penetracją. Po podaniu zagęszczonego płynu odruch połykania wyzwalany jest także z dużym opóźnieniem (nawet większym), jednak dzięki zwolnionemu pasażowi łyka/kęsa nie dochodzi do jego predeglutacyjnej penetracji do krtani.

Pacjent może przyjmować płyny doustnie tylko w formie zagęszczonej.

Uwaga!

U chorych przyjmujących zagęszczone płyny istnieje podwyższone ryzyko odwodnienia - stąd konieczność stałego monitorowania stanu ich nawodnienia.

Zagęszczenie płynów nie zapobiega aspiracji jeżeli nie stosuje się zasad bezpiecznego jedzenia i/lub karmienia

 

 

 


 

3. Manewry kompensacyjne część 1. Przygięcie brody do mostka

 


 

 

4. Endoskopowe badanie połykania (FEES). Część 1. Próby czynnościowe bez pokarmów.

 

 


 

 

5. Połykanie pokarmów testowych o różnych konsystencjach.