Functional scale of feeding status (Huckabee &Cannito 1999)

Pobierz skalę

Pobierz arkusz oceny

 


 

 Functional Oral Intake Scale (Crary i wsp. 2005)

Pobierz skalę

Pobierz arkusz oceny

 


Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS) (O'Neil 1999)

Pobierz skalę

Pobierz arkusz oceny

 


BODS - Bogenhausener Dysphagiescore (Bartolome 2006) pobierz skalę

FCM Połykanie NOMS, ASHA  - pobierz arkusz oceny, pobierz manual