Drukuj

Właściwa terapia zaburzeń połykania wymaga ich wcześniejszej dokładnej diagnostyki. Zadania te leżą w kompetencji specjalistów wielu dziedzin i wymagają z ich strony dobrej komunikacji i współpracy.

Przebieg zaburzeń połykania i rokowanie różni się u różnych pacjentów w zależności od charakteru choroby podstawowej i od wielu innych czynników. Terapia zaburzeń połykania niezależnie od tego ma zazwyczaj trzy podstawowe cele:

  1. Przywrócenie sprawności struktur odpowiedzialnych za połykaniew takim stopniu w jakim to jest tylko możliwe
  2. Wypracowanie dla danego choregooptymalnych sposobów karmienia, tak aby w miarę możliwości utrzymać karmienie doustne a połykanie było efektywne i bezpieczne.

(Patrz także: Zasady bezpiecznego jedzenia i karmieniaspecjalne techniki połykania)

  1. Sformułowanieindywidualnych zaleceń dotyczących form żywienia, aby zapewnić choremu: