Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursach lub szkoleniach organizowanych przez www.polykanie.pl prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego

 

 

 

Maj 2016

Serock 13.05.2016 Warsztaty "Zaburzenia połykania w praktyce pielegniarskiej"  w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego - więcej informacji na stronie http://www.ptzk.pl/

 

Kwiecień2016

Iława 1-2.04.2016 Postępowanie w dysfagii neurogennej w ramach Akademii dysfagii spotkanie warsztatowe dedykowane dla lekarzy, logopedów i pielęgniarek


Wieliczka 8-9.04.2016 Postępowanie w dysfagii neurogennej w ramach Akademii dysfagii spotkanie warsztatowe dedykowane dla lekarzy, logopedów i pielęgniarek


Warszawaa 22-23.04.2016  Postępowanie w dysfagii neurogennej w ramach Nutri-club - spotkanie warsztatowe dedykowane dla pielęgniarek

 

Marzec 2016

Warszawa 12.03.2016 Diagnostic endoscopy in dysphagia. Indications for nutrition therapy na konferenc ji Stroke Update 2016

 

Luty 2016

Warszawa 18.02.2016 - Zaburzenia połykania w chorobie Alzheimera. Czy to tylko problem późnej fazy choroby? na konferencji Jak poprawić compliace? Nowoczesne rozwiązania terapeutyczne w wybranych zaburzeniach neurologicznych i psychiatrycznych
 
Łódź  26.02.2016  Postępowanie w dysfagii neurogennej w ramach sesji Dysfagia jako probelem wielospecjalistyczny- na konferencji  XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Otorynolaryngologia; VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

  

Styczeń 2016

Wrocław 22.01.2016  Niedożywienie w zaburzeniach połykania - konferencja szkoleniowa -  program do pobrania

Gdańsk 30.01.2016 Dysfagia w neurologii.Diagnoza i postępowanie terapeutyczne na konferencji Repetytorium z neurologii 2016