Spis treści

Już dostępny:

1. Instruktaż wykonania przesiewowego testu połykania GUSS.

2. Film instruktażowy o bezpiecznym karmieniu

3. Dlaczego ważna jest konsystencja? Zagęszczanie płynów.

U wielu chorych koniecznym elemetem terapii dysfagii jest adaptacja pokarmów. Jedną z jej form jest zagęszczanie płynów, które u wielu chorych redukuje lub eliminuje ryzyko aspiracji podczas picia płynów.

Film prezentuje połykanie płynu niezagęszczonego i zagęszczonego u osoby po udarze mózgu. Endoskopowo stwierdza się niedowład lewej (na ekranie po prawej stronie) połowy krtani i opóźnienie odruchu połykania. Płyn niezagęszczony spływa do krtani z dużą prędkością i penetruje do krtani przed wyzwoleniem odruchu połykania - leaking predeglutacyjny z penetracją. Po podaniu zagęszczonego płynu odruch połykania wyzwalany jest także z dużym opóźnieniem (nawet większym), jednak dzięki zwolnionemu pasażowi łyka/kęsa nie dochodzi do jego predeglutacyjnej penetracji do krtani.

Pacjent może przyjmować płyny doustnie tylko w formie zagęszczonej.

Uwaga!

U chorych przyjmujących zagęszczone płyny istnieje podwyższone ryzyko odwodnienia - stąd konieczność stałego monitorowania stanu ich nawodnienia.

Zagęszczenie płynów nie zapobiega aspiracji jeżeli nie stosuje się zasad bezpiecznego jedzenia i/lub karmienia