Już dostępny:

Instruktaż wykonania przesiewowego testu połykania GUSS.

 

  

 

Film instruktażowy o bezpiecznym karmieniu

 

Filmy edukacyjne z endoskopowego badania połykania (FEES)

 

1. Dlaczego ważna jest pozycja głowy podczas karmienia.

Film prezentuje połykanie papkowatego pokarmu testowego u pacjentki po udarze mózgu. Z powodu zespołu zaniedbywania ma ona tendencję do obrotu głowy na prawo. Podczas obrotu w prawo widać asymetrię tylnej ściany gardła w tym przypadku niezwiązaną z niedowładem ale z pozycją głowy.  Podczas połykania w tej pozycji dochodzi do intradeglutacyjnej penetracji, dodatkowo porcja 5ml papki połykana jest na trzy raty. Po korekcji ustawienia głowy w dalszej części badania połykanie przebiega prawidłowo, nie obserwuje się penetracji pokarmu do krtani.

Pacjentka może bezpiecznie otrzymywać doustnie pokarm o konsystencji papkowatej pod warunkiem stałej kontroli ustawienia głowy. Ponieważ pacjentka ma zespół zaniedbywania i nie jest w stanie sama korygować postawy, kontrolę ustawienia głowy musi zapewnić opiekun.