Rozpoznanie dysfagii nie zawsze jest łatwe i proste. Zwłaszcza w przebiegu zaburzeń połykania, które narastają powoli bardzo istotną rolę w ich rozpoznaniu stanowi dokładny wywiad ukierunkowany na charakterystyczne dla dysfagii objawy.

O obecności zaburzeń połykania mogą świadczyć następujące objawy w wywiadzie:

Objawy występujące w trakcie posiłków:

 • kaszel i krztuszenie
 • kichanie
 • wyciekanie pokarmu/płynu przez usta lub nos
 • trudności z żuciem - brak siły, szybkie męczenie, dłuższy czas potrzebny na zjedzenie posiłku
 • zaleganie części kęsa po przełknięciu w ustach
 • uczucie zalegania pokarmu w gardle
 • ból podczas połykania
 • konieczność częstego odchrząkiwania
 • wyciekanie śliny z ust (także pomiędzy posiłkami)
 • uczucie zawracania pokarmu do ust/gardła po przełknięciu

Objawy związane ze sposobem jedzenia:

 • zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów lub pokarmów
 • dłuższy czas potzrebny na zjedzenie posiłku
 • unikanie niektórych potraw/konsystencji ze względu na trudności z ich pogryzieniem, połknięciem
 • przyjmowanie specjalnej pozycji podczas jedzenia

Objawy mogące świadczyć o osłabieniu mechanizmów obronnych

 • słaby kaszel na polecenie

Objawy następstw zaburzeń połykania:

 • odwodnienie
 • chudnięcie, niezamierzona utrata masy ciała o 5% w ciągu 3 miesięcy
 • niejasne stany podgorączkowe
 • nawracające infekcje dróg oddechowych, szczególnie zapalenia płuc
 • zwiększenie ilości wydzieliny z dróg oddechowych

 

 

Przykładowe formularze wywiadu zawierające pytania dotyczące powyższych objawów do zastosowania w praktyce klinicznej załączone są poniżej.

 

Formularze wywiadu:

1. Wywiad w kierunku zaburzeń połykania (część 1) - wywiad ogólny

2. Wywiad w kierunku zaburzeń połykania (część 2) - wywiad szczegółowy

3. Skala zaburzeń połykania dla chorych z chorobą Huntingtona - Huntington's Disease Dysphagia Scale