1. Konsekwencje kliniczne neurogennych zaburzeńpołykania