Kwestionariusze przesiewowe

U chorych  z grup ryzyka w środowisku i opiece ambulatoryjnej, podstawą rozpoznania dysfagii jest wywiad. 

Wyczerpujący wywiad obejmujący wszystkie możliwe nieprawidłowe objawy towarzyszące jedzeniu jest bardzo długi i niepraktyczny jako narzędzie pierwszego rzutu. W codziennym zastosowaniu bardzo pomocne jako szybkie narzędzia przesiewowe są kwestionariusze przesiewowe.

Kwestionariusze przesiewowe połykania to ustrukturyzowana forma wywiadu ukierunkowana na wykrycie określonych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń połykania, czasem w grupie chorych z określonym rozpoznaniem. Kwestionariusze przesiewowe są polecaną metodą służącą możliwie wczesnemu rozpoznaniu i monitorowaniu nasilenia dysfagii w chorobach o przebiegu przewlekłym i postępującym.

Jest to bardzo wygodna forma badania, którą można delegować do poczekalni i objąć nią szeroką grupę chorych bez dodatkowych nakładów czasowych.

 

  1. Kwestionariusz przesiewowyEating Assessment Tool (EAT-10)

Parametry testu:

-czułość 71%, swoistość 53% w wykrywaniu aspiracji po udarze i w chorobach neurozwyrodnieniowych przy EAT-10 ≥15 

-czułość 86%, swoistość 72% w wykrywaniu aspiracji w SLA przy EAT-10 ≥8

Czułość 83%, swoistość 25% w wykrywaniu aspiracji po udarze EAT-10 ≥3 

Dla kogo: Test walidowany w heterogennej populacji chorych z różnymi postaciami dysfagii (dysfagią ustno-gardłową i przełykową) w przebiegu chorób neurologicznych i nieneurologicznych, także z nowotworami głowy i szyi.

Uwagi: Kwestionariusz może posłużyć wstępnej ocenie nasilenia dysfagii z każdego powodu. Pozwala on śledzić nasilenie objawów w czasie, co może być bardzo przydatne w chorobach o postępującym charakterze. Ze względu na konieczność dobrego zrozumienia i właściwej interpretacji pytań u osób z zaburzeniami poznawczymi wymagana jest ocena przez opiekuna. Wiele danych wskazuje na to, że zwłaszcza w chorobie Parkinsona i otępieniu wywiad nie jest wystarczająco czułym narzędziem rozpoznawania dysfagii.

 

Sposób przeprowadzenia testu:

Pacjent lub jego opiekun odpowiada na 10 pytań dotyczących obecności i nasilenia nieprawidłowych objawów towarzyszących jedzeniu.

Interpretacja testu:

Wynik testu EAT-10 ≥ 3 - uważany jest za nieprawidłowy.

Wynik EAT-10 ≥ 8 wskazuje na obecność aspiracji u chorych z SLA

Wynik EAT-10 ≥ 15 wskazuje na obecność aspiracji w mieszanej grupie chorych

 

Co jest potrzebne do wykonania testu:

Arkusz badania.

 

  1. Kwestionariusz PrzesiewowyDYMUS (Dysphagia In MUltiple Sclerosis) 

Parametry testu: nie podano

Dla kogo: Chorzy ze stwardnieniem rozsianym

Uwagi: Jest to jedyne specyficzne dla SM narzędzie do rozpoznawania wczesnych objawów dysfagii.

Sposób przeprowadzenia testu:

Kwestionariusz składa się z 10 zamkniętych pytań, z których 7 dotyczy objawów wskazujących na zaburzenia połykania pokarmów stałych oraz 3 dotyczy trudności z połykaniem płynów.

Interpretacja wyników: Wynik nieprawidłowy DYMUS ≥1 punkt – wskazuje na obecność dysfagii. Wykazano pozytywną korelację pomiędzy punktacją DYMUS a nasileniem dysfagii oraz skalą penetracji i aspiracji (PAS) Rosenbecka ocenianą w endoskopii.

Co jest potrzebne do wykonania testu:

Arkusz badania.