Pierwszą osobą, do której warto się zwrócić jest lekarz pierwszego kontaktu lub neurolog. Może on odpowiedzieć na podstawowe pytania i pomóc zdecydować, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka.

W kolejnym kroku warto się zwrócić do neurologopedy, który posiada odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w diagnostyce i terapii dysfagii (nie wszyscy neurologopedzi zajmują się tymi problemami). Neurologopedzi są zazwyczaj dostępni w ramach oddziałów udarowych oraz oddziałów rehabilitacji neurologicznej, niekiedy w poradniach logopedycznych przy szpitalach.

Dla pacjentów ambulatoryjnych dostęp do fachowej opieki neurologopedycznej dla dorosłych z zaburzeniami połykania jest w ramach NFZ bardzo ograniczony.

Instrumentalna diagnostyka połykania w tym videoendoskopia jest nową na polskim rynku procedurą i jest finansowana w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego aktualnie wyłącznie w ramach niektórych poradni foniatrycznych.

 

Chorzy niedożywieni mogą znaleźć fachową pomoc w publicznych poradniach żywienia klinicznego - spis ośrodków