Założenie sondy czy to nosowo-żołądkowej czy to przezskórnej gastrostomii nie zabezpiecza przed aspiracją treści pokarmowej. U tych osób często dochodzi do refluxu czyli zarzucania treści pokarmowej z żołądka do przełyku i gardła. Stamtąd treść pokarmowa może być aspirowana do dróg oddechowych powodując zapalenia płuc. Aby temu zapobiec pamiętaj:

  1. Podczas karmienia i co najmniej 30 minut po karmieniu utrzymuj wezgłowie łóżka uniesione do ≥30-45⁰.
  2. Jeśli istnieje możliwość komunikacji z osobą karmioną przez sondę,  zwróć uwagę na objawy jak nudności, uczucie pełności, ból brzucha lub skurcze, które mogą być objawem zwolnionego opróżniania żołądka, co z kolei może przyczynić się do zarzucania treści pokarmowej do przełyku i gardła i jej aspiracji. W razie stwierdzenia lub podejrzenia tych objawów - patrz punkt 3. 
  3. Zwłaszcza na początku karmienia przez sondę istotne jest, by mierzyć objętość zalegającą w żołądku co 4-6 godzin u osób karmionych przez sondę metodą ciągłego wlewu i przed każdym posiłkiem u osób karmionych porcjami. Jest to szczególnie ważne u osób, które nie są w stanie zakomunikować obecności objawów wskazujących na opóźnione opróżnianie żołądka lub nietolerancję pokarmu. 
  4. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia objętości zalegającej powyżej 250ml należy rozważyć podanie środków prokinetycznych. (Bankhead i wsp.2009)
  5. Na dłuższą metę częste pomiary objętości zalegającej nie są zalecane, ponieważ kwaśna treść żołądkowa może przyczyniać się do wytrącania się w świetle sondy osadów białkowych, które mogą doprowadzić do jej zatkania. Aby zapobiec zatkaniu sondy należy ją często płukać wodą przed i po  każdym posiłku oraz każdorazowo przed i po podaniu przez nią leków.