Dla wszystkich

 1. Wywiad w kierunku zaburzeń połykania część 1część 2
 2. Kwestionariusz przesiewowy EAT-10
 3. Dieta B zalecana przy niewielkim ryzyku zachłyśnięcia
 4. Dieta C zalecana przy umiarkowanym ryzyku zachłyśnięcia
 5. Dieta D zalecana przy dużym ryzyku zachłyśnięcia
 6. Protokół przyjętych pokarmów i płynów

Dla pacjentów i opiekunów

 1. Zasady bezpiecznego jedzenia
 2. Zasady bezpiecznego karmienia
 3. Bezpieczne karmienie po udarze mózgu wytyczne Heart and Stroke Foundation of Ontario 2002
 4. Jak radzić sobie z najczęstszymi objawami zaburzeń połykania

Dla lekarzy i logopedów

        Przesiewowe testy połykania - gotowe arkusze badania

 1. Przesiewowe badanie połykania u chorych w ostrym udarze mózgu
 2. Test przesiewowy Daniels
 3. Gugging Swallowing Screen
 4. Zmodyfikowany test z niebieskim barwnikiem Evansa dla chorych z tracheostomią
 5. Test przesiewowy połykania Crary
 6. Dysphagia Limit
 7. DYMUS - kwestionariusz przesiewowy połykania dla chorych ze stwardnieniem rozsianym
 8. EAT-10

        Skale

 1. FCM Połykanie  (arkusz badania)- skala oceny połykania zalecana przez Amerykańskie Towarzystwo Logopedów ASHA NOMS (manual - polskie tłumaczenie: pobierz)
 2. Functional scale of feeding status - arkusz badania
 3. Functional oral intake scale FOIS - arkusz badania
 4. Dysphagia outcome severity scale DOSS - arkusz badania
 5. BODS Bogenhausener Dysphagie-Score
 6. Skala penetracji i aspiracji PAS.
 7. Endoskopowa skala dysfagii neurogennych.
 8. Fiberoendoskopowa skala nasilenia dysfagii w ostrym udarze mózgu.
 9. Huntington's Disease Dysphagia Scale
 10. EAT-10

        Badanie logopedyczne i terapia

 1. Przegląd objawów dysfagii towarzyszących uszkodzeniu różnych struktur
 2. Wiodące objawy zaburzeń połykania w badaniach instrumentalnych
 3. Terapia dysfagii
 4. Zestaw ćwiczeń w dysfagii - broszura
 5. Specjalne techniki połykania
 6. Jak pomóc choremu z różnymi objawami zaburzeń połykania

 

      Tabliczki informacyjne nad łóżko chorego (przegląd wszystkich wzorów)

 1. Nic doustnie
 2. Tylko karmienie
 3. Picie tylko przez słomkę
 4. Kontrola zawartości i higiena jamy ustnej po każdym posiłku
 5. Płyny zagęszczone
 6. Dieta miksowana
 7. Specjalne zalecenia żywieniowe, prosimy o kontakt z personelem.
 8. Karmienie tylko na siedząco
 9. Dieta miksowana, płyny zagęszczone

 

      Publikacje i plakaty zjazdowe

 1. Thickening of liquids reduces aspiration risk in acute stroke patients - plakat EAN 2016
 2. Death and pneumonia incidence in relation to dysphagia severity in acute stroke -  plakat EAN 2016
 3. Does it matter whether saliva is aspirated or penetrates only? - plakat EAN 2016