U wielu chorych z powodu prezentowanych przez nich zaburzeń połykania wskazane jest wykorzystanie w terapii specjalnych technik połykania. Mają one za zadanie maksymalnie poprawić bezpieczeństwo połykania poprzez redukowanie lub eliminowanie ryzyka aspiracji. Zalecane specjalne techniki połykania różnią się między sobą w zależności od mechanizmu leżącego u podłoża zaburzeń połykania – np. inną technikę zalecimy w przypadku chorego z opóźnionym wyzwalaniem odruchu połykania z ryzykiem predeglutacyjnej aspiracji a inną u chorego z masywnymi zaleganiami treści pokarmowej po połknięciu grożącymi aspiracją postdeglutacyjną.

Rozpoznanie mechanizmu odpowiedzialnego za zaburzenia połykania u danego chorego oraz ewaluację „na żywo” specjalnych technik połykania jest możliwe podczas endoskopowego badania połykania. Więcej na ten temat w zakładce Instrumentalne badania połykania.

 

Specjalne techniki połykania w terapii dysfagii neurogennych

 

Technika połykania

Działanie

Sposób przeprowadzania

Wskazanie

Silne przełknięcie

Poprawa siły języka i transportu kęsa pokarmowego

Zalecenie dla pacjenta: „Proszę przełknąć z całej siły”.

- Słaba kontrakcja mięśni gardła

- Zmniejszona retrakcja podstawy języka

Połykanie nadgłośniowe

Kontrolowane, dowolne zamknięcie szpary głośni i oczyszczenie przedsionka krtani jako ochrona dróg oddechowych przed penetracją/apiracją

Zalecenie dla pacjenta: „1. Proszę nabrać powietrza, 2. Połknąć kęs/łyk nadal wstrzymując oddech, 3. Odkaszlnąć, 4. Połknąć ponownie.”

 

- Opóźnione wyzwalanie odruchu połykania z aspiracją predeglutacyjną

- Niepełne zamknięcie głośni z aspiracją intradeglutacyjną

Połykanie

nad-nadgłośniowe

Jak wyżej + dodatkowo domknięcie przedsionka krtani.

Zalecenie dla pacjenta: „1. Proszę nabrać powietrza i lekko przeć, 2. Połknąć kęs/łyk nadal wstrzymując oddech, 3. Odkaszlnąć, 4. Połknąć ponownie.”

 

 

Jak wyżej tylko lepsza ochrona wejścia do krtani.

Manewr Mendelsona

Przedłużenie uniesienia krtani, poprawa otwarcia górnego zwieracza przełyku

Zalecenie dla pacjenta: „Proszę po połknięciu utrzymać krtań przez dwie sekundy wysoko”.

Zaburzenia otwarcia górnego zwieracza przełyku z postdeglutacyjną aspiracją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie Dr n. med. Anna Czernuszenko za Warnecke T, Dziewas R: Neurogene Dysphagien. Diagnostik und Therapie. W.Kohlhammer GmbH Stuttgart, 2013.